Welkom bij de Stichting Dutch Marines sinds 2012.

Korpswaarden: VERBONDENHEID, KRACHT en TOEWIJDING

BBQ 2013 (Fundraiser SDM)