Welkom bij de Stichting Dutch Marines sinds 2012.

Korpswaarden: VERBONDENHEID, KRACHT en TOEWIJDING

De Stichting Dutch Marines zet zich in voor alle (oud) mariniers die lid zijn van het Korpsforum en alle nabestaanden op GBNF

Missie
De missie van de Stichting Dutch Marines bestaat uit 3 pijlers:

1) Het leveren van een platform en subplatforms waarop (oud) mariniers de verbinding met elkaar kunnen bewerkstelligen en behouden, daaraan gekoppeld de mogelijkheid om naast de virtuele ontmoetingen ook periodiek fysiek verbinding te onderhouden -> Korpsgeest

2) Het bieden van hulp aan (oud)mariniers, hun familie en/of nabestaanden die hiertoe de behoefte tonen en de kwaliteitsnormen hierop beoordelen (waar nodig: verbeteren) en bewaken -> Buddy systeem

3) Het creëren van meerwaarde voor de leden door het bundelen van krachten. Het voordeel zal terugvloeien naar de leden en eventuele winst zal ten bate van een gerelateerd goed doel gesteld worden –> Samen sterker

Bedrijfsprofiel
De Stchting heeft een bestuur bestaande uit maximaal 9 personen en daarnaast heeft het bestuur een ruime vertegenwoordiging vanuit de fora door middel van een "club van wijze mannen" die op invitatie van het bestuur mee denken en beslissen inzake acties en uitingen van de stichting.
 
Beschrijving
De Stichting zal o.a. door het voeren van een website, een webshop, een eigen kledingmerk en het organiseren van allerlei fundraisers fondsen werven. daarnaast is het mogelijk om rechtstreeks aan het door de donateur zelf gekozen doel te doneren. Alle financiele transacties van de stichting zijn inzichtelijk. Eenmaal per jaar komt er een uitgebreid financieel verslag uit.
Algemene Informatie
De Stichting heeft geen winstoogmerk en alle beschikbare fondsen zullen worden ingezet om navolgende financiele doelen te ondersteunen:

1) GBNF -> Fondsen inzetten om nabestaanden van mariniers die ons ontvallen zijn te steunen in hun verlies en hen de Korpsgeest blijvend te laten voelen.

2) Buddie$ -> Fondsen inzetten om leden die in acute (financiële) problemen zijn gekomen te ondersteunen.


3) Oorlogskas -> Het zal de stichting vrij zijn om, bij een bestuurlijke meerderheid, mariniers gerelateerde steun te verlenen.
 

Ja, ik ondersteun Stichting Dutch Marines met een donatie!

Betaal met iDEAL
Uw donatie: €